ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน รายละเอียดการเบิก-จ่าย

กรุณาเลือกระบบและเดือนที่ต้องการพิมพ์สลิปเงินเดือน

ระบบพิมพ์ (รายการหักหนี้) ประจำเดือน   ระบบพิมพ์ (รายรับ) ประจำเดือน
                     - มกราคม 2562                       - มกราคม 2562
                     - กุมภาพันธ์ 2562                       - กุมภาพันธ์ 2562
                     - มีนาคม 2562                       - มีนาคม 2562
                     - เมษายน 2562                       - เมษายน 2562
                     - พฤษภาคม 2562                       - พฤษภาคม 2562
                     - มิถุนายน 2562                       - มิถุนายน 2562
                     - กรกฎาคม 2562                       - กรกฎาคม 2562
                     - สิงหาคม 2562                       - สิงหาคม 2562
                     - กันยายน 2562                       - กันยายน 2562
                     - พฤศจิกายน 2562                       - พฤศจิกายน 2562
                     - ธันวาคม 2562                       - ธันวาคม 2562


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จัดทำโดย นายสารัช ดีวัน เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

website counter