ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนข้าราชการในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


 
 

( Admin System )
จัดทำโดย นายสารัช ดีวัน เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3