ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน รายละเอียดการเบิก-จ่าย
กรุณาเลือกระบบ เดือนและปี ที่ต้องการพิมพ์สลิปเงินเดือน


ระบบพิมพ์ รายการหักหนี้    ระบบพิมพ์ รายรับ 
 
 
   


( Admin System )
จัดทำโดย นายสารัช ดีวัน เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

website counter