ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน รายละเอียดการเบิก-จ่าย
ประจำปี พ.ศ.2562
กรุณาเลือกระบบและเดือนที่ต้องการพิมพ์สลิปเงินเดือน


ระบบพิมพ์ (รายการหักหนี้) ประจำเดือน   ระบบพิมพ์ (รายรับ) ประจำเดือน
 
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
จัดทำโดย นายสารัช ดีวัน เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

website counter